Werken voor Eindhoven

Op de vacature website www.werkenvooreindhoven.nl komen verschillende medewerkers aan het woord, die allemaal binnen hun eigen vakgebied werken voor Eindhoven. Om deze diversiteit goed in beeld te brengen, hebben wij verschillende medewerkers op daaraan gerelateerde plaatsen geportretteerd.